Werkwijze


Hoe werkt een psychosociaal therapeut?

Beter gezegd: “Hoe werk ik als psychosociaal therapeut?” Want er zijn meerdere opleidingen die psychosociaal therapeuten afleveren en al die therapeuten hebben ook weer hun eigen achtergrond, kennis en ervaringen. Dat maakt dat iedereen op een andere manier werkt. Dus beperk ik mij hier tot mijn eigen werkwijze.

Hoe werk ik? 

Uitgangspunt is dat jij bepaalt waar het gesprek met mij over gaat. Aan de hand van hetgeen jij vertelt, stel ik je vragen over je denken, voelen en doen. Vooral in het begin zullen dat veel vragen zijn ter verduidelijking, om zo goed mogelijk te kunnen snappen wat jij bedoelt. Wat is er gebeurd?  Wat raakt jou in het gedrag van anderen en welk effect heeft dat op jou? Ben je je bewust van bepaalde patronen in jouw denken of doen? Hoe zou het zijn om te experimenteren met een andere manier van reageren? Vertel zo eerlijk mogelijk waar jij mee zit, dan komen de vragen bij mij vanzelf.
Ik ga jou niet vertellen wat jij moet doen. Therapeuten en counselors (zoals dit beroep ook wel wordt genoemd) reiken ideeën en kennis aan, maar het belangrijkste is om in jou naar boven te halen wat voor jou het beste werkt. Omdat ieder mens uniek is en het recht heeft om eigen keuzes te maken.

De gesprekken vinden persoonlijk bij mij thuis plaats of op verzoek bij jou thuis, of al wandelend buiten. Als we elkaar eenmaal kennen, is een online gesprek via MS Teams ook mogelijk.

Soms vragen mensen na afloop van een eerste gesprek of ze een huiswerkopdracht mee krijgen. Dat kan, maar alleen als jij daar zelf voor open staat. Wat nog beter werkt, is als jij zelf bedenkt wat je zou willen doen of uitwerken naar aanleiding van het gesprek.  Dan denk ik graag met je mee, maar het blijft jouw verantwoordelijkheid voor wat je doet.

Veilig en vertrouwd

Het vertellen van jouw verhaal, het beantwoorden van mijn vragen: het gaat er wel om dat jij zoveel mogelijk jezelf kunt zijn. Vandaar de mogelijkheid om gratis kennis te maken om te kijken of jij het met mij ziet zitten om de gesprekken aan te gaan. Verder garandeer ik je geheimhouding dat jij bij mij op bezoek komt en over hetgeen je mij vertelt.

Een klacht

Mijn intentie is om mijn werk zo zorgvuldig en professioneel mogelijk te doen. Toch kan het gebeuren dat jij niet tevreden bent over mijn werk(wijze). De eerste stap is om je ontevredenheid met mij te bespreken. Als het niet lukt om er samen uit te komen, weet dan dat ik voor afhandeling van klachten ben aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Meer informatie over het indienen en de behandeling van jouw klacht, vind je via de volgende link: NFG – klachtenbehandeling.

Tarieven

Op de pagina met mijn aanbod, staan de kosten van verschillende diensten vermeld.
Ben je aanvullend verzekerd? Dan kun je bij de meeste zorgverzekeraars een deel van de kosten voor een afspraak met mij terug krijgen, omdat ik aangesloten ben bij beroepsvereniging NFG en ingeschreven sta bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Je kunt dit navragen bij je zorgverzekeraar.

Andere vragen?

Heb je een vraag over mijn werkwijze die hier niet beschreven staat? Mail me gerust: marlies@grip-op-jezelf.nl of stel je vraag in het gratis kennismakingsgesprek.