EMDR geeft GRIP

We maken allemaal op zijn tijd nare gebeurtenissen mee, van uiteenlopende aard. Als kind en als volwassene. In principe is de mens veerkrachtig en lukt het om de gebeurtenis op een goede manier een plek te geven. Dat lukt niet altijd en iedereen, zonder dat je er zelf iets aan kunt doen. Terug denken aan de gebeurtenis, of nog vervelender, in een soortgelijke situatie terecht komen die op de eerdere gebeurtenis lijkt, kan ook jaren later nog spanning geven. Het wordt nog moeilijker als je jezelf er niet bewust van bent dat ervaringen uit je verleden de oorzaak zijn van je gedrag in het heden.

Wat is EMDR?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is in 1987 bij toeval ontdekt door Francine Shapiro. EMDR is een wetenschappelijk bewezen techniek waarmee je de emotionele lading van een (traumatische) gebeurtenis afhaalt of verzwakt. Als je terugdenkt aan de situatie, worden je gevoelens meer neutraal en beperken de emoties jou niet meer in je leven.
Bij EMDR haal je het vervelendste beeld van de gebeurtenis voor je. Tegelijkertijd beweeg ik mijn vingers heen en weer voor je ogen. Doordat je ogen het druk hebben met het volgen van mijn vingers, krijgt je brein (het werkgeheugen) een overload aan prikkels. Hierdoor kun je de emoties die bij het beeld horen, loslaten. Daarna is het mogelijk positieve, krachtige gevoelens aan het beeld te koppelen om je in je kracht te zetten.
Door terug te gaan naar het moment van de gebeurtenis, haal je de emotionele lading van de gebeurtenis.

Hoe werk ik met EMDR?

Als je in aanmerking denkt te komen voor EMDR, bestaat dit minimaal uit twee afspraken (na de intake). In het eerste gesprek vindt verkenning plaats van de gebeurtenissen die in aanmerking komen voor EMDR en geef ik nadere uitleg hoe het werkt. In de tweede afspraak volgt toepassing van de EMDR-techniek. Deze combinatie van twee gesprekken, kost samen € 155,00. Als je aanvullend verzekerd bent, kun je een deel van dit bedrag terugvragen bij je ziektekostenverzekeraar.

Als uit de intake blijkt, of na afloop van de twee EMDR-afspraken, dat er meer nodig is, kun je alsnog kiezen voor losse vervolgafspraken zoals beschreven op de pagina stap-voor-stap.