Losse gesprekken


Losse gesprekken zijn mogelijk, maar alleen als aanvulling op de serie van zeven gesprekken. Omdat de ervaring is dat één individueel gesprek niet helpt om grip te krijgen op de vragen of problemen waar jij wakker van ligt. Vandaar dat ik alleen werk met een serie van gesprekken waarbij we de frequentie in onderling overleg vaststellen.

Dit kan variëren van 1 of 2 keer per week tot bijv. 1 keer per 2 of 3 weken. Net wat voor jou het prettigst is, het gaat tenslotte om jou.

Het tarief voor aanvullende losse gesprekken bedraagt € 75,00 per uur.